Güvenlik Kapıları

Güvenlik Kapıları bir başka deyişle ” Güvenlik Kabinleri ” yüksek güvenlik istenen alanları korumada en etkili araçlardan biridir. Aynı anda kontrollü olarak yalnızca tek kişinin geçişini sağlar. Geçiş kontrolü kart okuyucu, parmakizi okuyucu gibi biometrik sistemlerle yapılabilir.